Iława, dnia 21.03.2022 r.
Dom Zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Iławie informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usług polegających na realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej (budowlanej) oraz wykonaniu robót budowlanych w zakresie termomodernizacji zabytkowych budynków Zamawiającego, znajdujących się miejscowości Iława przy ul. Kościelnej 1, 14-200 Iława:

  • Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego,
  • Starej Plebanii i
  • Klasztoru w Iławie.

złożył następujący wykonawca: Hausbud Sp. z o.o., ul. Tuwima 6, 42-700 Lubliniec

03.03.2022 r.
Dom Zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Iławie z siedzibą w Iławie przy ul. Kościelnej 1 (14-200 Iława), zwany dalej Klasztorem Oblatów w Iławie ogłasza konkurs na wybór wykonawcy przedsięwzięcia inwestycyjnego w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej (budowlanej) oraz wykonaniu robót budowlanych w zakresie termomodernizacji zabytkowych budynków Zamawiającego, znajdujących się miejscowości Iława przy ul. Kościelnej 1, 14-200 Iława: Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego, tzw. Starej Plebanii i Klasztoru w Iławie”.
Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie