Założenia projektu

 

Dom Zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Iławie realizuje projekt pn.: Termomodernizacja zabytkowych budynków: kościoła pw. Przemienienia Pańskiego, starej plebanii i klasztoru w Iławie przy  wsparciu NFOŚIGW w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie Umowa nr 635/2022/Wn14/OA-tr-ku/D z dnia 16.03.2022r.

 ZAKRES PRAC W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA:

– Dla budynku Kościoła

 • termomodernizacja stropu pod nieogrzewanym poddaszem wraz z częściowym remontem konstrukcji dachu oraz częściową wymianą pokrycia dachu;
 • wymiana wtórnej stolarki okiennej;
 • modernizacja stolarki okiennej z witrażami;
 • modernizacja stolarki drzwiowej;
 • usunięcie wilgoci kapilarnej oraz przyczyn jej powstawania;
 • przebudowa systemów grzewczych;
 • OZE modernizacja źródła ciepła dla c.o. w tym energetyczne wykorzystanie OZE (montaż gruntowej pompy, montaż liczników);
 • wymiana oświetlenia na LED;
 • wykonanie systemu zarządzania energią (BMS).

– Dla budynku Starej Plebani:

 • docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wraz z częściową wymianą konstrukcji stropu i dachu nad poddaszem oraz częściową wymianą pokrycia dachu z dachówki ceramicznej;
 • docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz;
 • wymiana stolarki okiennej;
 • wymiana stolarki drzwiowej;
 • przebudowa systemu grzewczego (wykonanej nowej instalacji c.o);
 • modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej. Przyłączenie instalacji do projektowanej gruntowej pompy ciepła. Montaż liczników;
 • osuszenie ścian fundamentowych i części ścian nadziemnych oraz wykonanie pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej;
 • montaż nawiewno – wywiewnej instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła;
 • modernizacja źródła ciepła dla c.o. i c.w.u. w tym energetyczne wykorzystanie OZE (montaż gruntowej pompy ciepła);
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne;
 • wykonanie systemu zarządzania energią (BMS).

– Dla budynku Klasztoru:

 • termomodernizacja ścian zewnętrznych w nowej części budynku;
 • termomodernizacja ścian fundamentowych wraz z ich osuszeniem i wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej;
 • docieplenie dachu budynku; wymiana pokrycia z dachówki ceramicznej;
 • wymiana stolarki okiennej; wymiana części wewnętrznej okien skrzynkowych; zastosowaniem elementów ciepłego montażu;
 • wymiana stolarki drzwiowej;
 • przebudowa systemu grzewczego (wykonanej nowej instalacji c.o.);
 • dostosowanie przebiegu instalacji c.w.u. do nowoprojektowanego źródła ciepła. Uzupełnienie izolacji przewodów grzewczych instalacji c.w.u.
 • OZE – modernizacja źródła ciepła dla c.o. i c.w.u w tym energetyczne wykorzystanie OZE (Modernizacja węzła cieplnego – uzupełnienie izolacji termicznej. Montaż gruntowej pompy ciepła);
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne;
 • wykonanie systemu zarządzania energią (BMS).

Całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia: 6 718 881,00 zł

Kwota Dotacji: do 6 382 936,00 zł (95%)

CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2, w tym w wyniku produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zastosowania systemu zarządzania energią (BMS) w zabytkowych budynkach kościoła pw. Przemienienia Pańskiego i starej plebanii oraz budynku klasztoru położonego na obszarze urbanistycznego Starego Miasta w Iławie.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów cząstkowych, jakimi są:

 1. zmniejszenie zużycia/strat energii

poprzez zastosowanie źródeł odnawialnych (gruntowa pompa ciepła), wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego, poprawę wartości współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych, poprawę wartości współczynnika przenikania ciepła stolarki oraz system zarządzania energią (BMS).

 1. Zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej

poprzez modernizację instalacji oświetlenia wewnętrznego (wymianę źródeł światła na LED).

Kompleksowa termomodernizacja pozwoli na racjonalne wykorzystywanie surowców naturalnych. Zmniejszenie zużycia energii oraz produkcja energii cieplnej z OZE to w konsekwencji mniejsze wykorzystanie surowców kopalnych oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych, w tym CO2. 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Działania inwestycyjne obejmują termomodernizację budynków zlokalizowanych w gminie Iława, ul. Kościelna 1, 14-200 Iława (jedno miejsce realizacji). Opis budynków: Budynki wpisane do woj. rejestru zabytków pod nr: Kościół: nrA-52, Stara plebania nrA-4497 oraz Klasztor sam nie będący zabytkiem, znajduje się na obszarze urbanistycznego Starego Miasta w Iławie nr A- 464. 

EFEKT EKOLOGICZNY PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Zmniejszenie emisji CO2: 177,07 Mg/rok;

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (Cl): 2 4II,3S<3J/rok;

Ilość wytwarzanej energii cieplnej ze źródeł odnawialnych: 198,52 6J/rok