Iława, dnia 02.03.2022 r.
Dom Zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Iławie informuje, iż w dniu 2 marca 2022 r. zostało unieważnione postępowanie w przedmiocie wyboru oferty na świadczenie usług polegających na realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej (budowlanej) oraz wykonaniu robót budowlanych w zakresie termomodernizacji zabytkowych budynków Zamawiającego, znajdujących się miejscowości Iława przy ul. Kościelnej 1, 14-200 Iława:
(i) Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego,
(ii) Starej Plebanii
(iii) Klasztoru w Iławie,
z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty jak również oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamó­wienia.
Podstawę niniejszego rozstrzygnięcia stanowi pkt IX ust. 5 lit. c) Zapytania ofertowego z dnia 27 stycznia 2022 r.

04.02.2022 r.
INFORMACJA DO OGŁOSZENIA NR 6
Dom Zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Iławie z siedzibą w Iławie przy ul. Kościelnej 1 (14-200 Iława), w uzupełnieniu ogłoszenia nr 6 z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie konkursu na wybór wykonawcy przedsięwzięcia inwestycyjnego w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej (budowlanej) oraz wykonaniu robót budowlanych w zakresie termomodernizacji zabytkowych budynków Zamawiającego, znajdujących się miejscowości Iława przy ul. Kościelnej 1, 14-200 Iława: Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego, tzw. Starej Plebanii i Klasztoru w Iławie”, niniejszym informuje, że w materiałach do ogłoszenia nr 6 zostały dodatkowo opublikowane następujące dokumenty: wyciągi z audytów energetycznych (sporządzone osobno dla każdego z trzech budynków) oraz przedmiar robót budowlanych. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do zapoznania się z treścią załączonych materiałów.

27.01.2022 r.
Dom Zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Iławie z siedzibą w Iławie przy ul. Kościelnej 1 (14-200 Iława), zwany dalej Klasztorem Oblatów w Iławie ogłasza konkurs na wybór wykonawcy przedsięwzięcia inwestycyjnego w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej (budowlanej) oraz wykonaniu robót budowlanych w zakresie termomodernizacji zabytkowych budynków Zamawiającego, znajdujących się miejscowości Iława przy ul. Kościelnej 1, 14-200 Iława: Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego, tzw. Starej Plebanii i Klasztoru w Iławie”.
Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie