Iława, dnia 04.01.2022 r.
Dom Zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Iławie informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usług polegających na zarządzaniu przedsięwzięciem budowlanym (pełnienie funkcji menedżera odpowiedzialnego m.in. za rozliczenie dotacji ze środków NFOŚiGW oraz zapewnienie właściwego nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wymogami przepisów ustawy Prawo budowlane, w tym sprawowanie nadzoru konserwatorskiego) pod nazwą: „Termomodernizacja zabytkowych budynków: kościoła pw. Przemienienia Pańskiego, starej plebanii i klasztoru w Iławie”, planowanego do realizacji przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie, złożył wykonawca Andrzej Grzeszczuk, działający w obrocie gospodarczym pod firmą: Biuro Konsultingowe „Opoka” Andrzej Grzeszuk, ul. Głuska 14, 20-439 Lublin.

22.12.2021 r.
Dom Zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Iławie, ul. Kościelna 1,14-200 Iława ogłasza konkurs na świadczenie usług wynikających z wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, niezbędnych do zarządzania i nadzorowania realizacji przedsięwzięcia pt. „Termomodernizacja zabytkowych budynków: kościoła pw. Przemienienia Pańskiego, starej plebanii i klasztoru w Iławie”
Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie