Iława, dnia 14.12.2021r.
Dom Zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Iławie informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usług polegających na opracowaniu treści dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia na wykonanie robót budowlanych oraz obsługi prawnej przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja zabytkowych budynków: kościoła pw. Przemienienia Pańskiego, starej plebanii i klasztoru w Iławie”, planowanego do realizacji przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie złożył następujący wykonawca: Krzysztof Mazur, Kancelaria Adwokacka.

02.12.2021r.
Dom Zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Iławie, ul. Kościelna 1,14-200 Iława, NIP: 744-148-77-79, REGON: 040076012, ogłasza konkurs na wybór wykonawcy usług: polegających na opracowaniu treści dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia na wykonanie robót budowlanych oraz obsługi prawnej przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja zabytkowych budynków: kościoła pw. Przemienienia Pańskiego, starej plebanii i klasztoru w Iławie”, planowanego do realizacji przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.