Iława, dnia 23.05.2022 r.
Dom Zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Iławie informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usług polegających na opracowaniu aktualizacji inwentaryzacji przyrodniczej, zakończonej opracowaniem opinii ornitologicznej i chiropterologicznej w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt w tym ptaków i nietoperzy w zabytkowych budynkach kościoła pw. Przemienienia Pańskiego i starej plebanii oraz budynku klasztoru położonego na obszarze urbanistycznego Starego Miasta w Iławie dotyczącej projektu: „Termomodernizacja zabytkowych budynków: kościoła pw. Przemienienia Pańskiego, starej plebanii i klasztoru w Iławie ” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, złożył następujący wykonawca:
Biotena Sp. z o.o., ul. Krótka 6B/13, 58-420 Lubawka

 

11.05.2022 r.
Dom Zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Iławie, ul. Kościelna 1,14-200 Iława,  ogłasza konkurs na opracowanie aktualizacji inwentaryzacji przyrodniczej zakończonej opracowaniem opinii ornitologicznej i chiropterologicznej w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt w tym ptaków i nietoperzy w zabytkowych budynkach kościoła pw. Przemienienia Pańskiego i starej plebanii oraz budynku klasztoru położonego na obszarze urbanistycznego Starego Miasta w Iławie dotyczącej projektu: „Termomodernizacja zabytkowych budynków: kościoła pw. Przemienienia Pańskiego, starej plebanii i klasztoru w Iławie ” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.